چون بزرگند, بايد نقد شوند
 

 

 

 

 

 

Text Box: [اينكه] آدم بگويد: هيچ كس حق ندارد از من چيزي بپرسد, اين تكبر است. براي اينكه حق سؤال نكردن  فقط [مختص] خداست. اين شرك در ربوبيت است. [اگر كسي] بگويد: حرف همان چيزي است كه من ميگويم و غير  آن, هر چيزي بگويند كفر است! اين تكبر است! 

 

 

 


آيت ا… صانعي در آخرين جلسه درس خارج فقه (در سال جاري تحصيلي حوزه) مطالبي را بيان نمود كه از جهاتي قابل تامل است. خلاصه اي از بخشهاي مختلف سخنراني ايشان, تحت چند عنوان ارايه مي گردد. كلماتي كه بين  علامت […] است, در متن اصلي سخنراني وجود ندارد و صرفا براي بيان رساتر جملات, به متن اضافه شده است.

 

چون بزرگند, بايد نقد شوند!

… خوب مباحث امام را مطرح كنيد ولو اشكال كنيد. ما نمي گوييم اشكال نكنيد. البته اشكالتان درست باشد… يك وقت به امام گفتند: چرا شما اينقدر به مرحوم نائيني اشكال مي كني؟…. آقاي مرحوم نائيني, بزرگوار بوده و جزو اعاظم است بنيانگذار مشروطه! قانون اساسي آن وقت را كه يك عده اي مي‌گفتند در مقابل خدا و پيامبر ايستاده است؛ او آمد, گفت: "بايد باشد"… امام فرمود: مرحوم نائيني خيلي بزرگ است. چون بزرگ است من حرفش را نقد مي‌كنم وگرنه اگر يك آدمي بود كه از نظر من اهميت نداشت, من حرفش را نقد نمي‌كردم.

 

نهي از سؤال كردن, تكبر است!

    … ما نبايد كاري بكنيم … [بگذاريد]  پنجاه نفر فكر كنند, خداي ناخواسته ما داريم خلاف مي كنيم! چه برسد خداي ناخواسته, عده‌اي فكر كنند… بگويند اينها انحصارگر هستند, اينها خودمحور هستند…

   امام در باب تكبر در [كتاب] اربعين مي گويد: [اينكه] آدم بگويد: هيچ كس حق ندارد از من چيزي بپرسد, اين تكبر است. براي اينكه حق سؤال نكردن  فقط [مختص] خداست. اين شرك در ربوبيت است. [اگر كسي] بگويد: حرف همان چيزي است كه من مي‌گويم و غير  آن, هر چيزي بگويند كفر است اين تكبر است!

 

اگر ما به جاي پيامبر بوديم؟‍!

     امام باقر(ع) مي فرمايد: مردي خطاب به پيامبر(ص) مي‌گويد: "يارسول الله! نمازخوانها را دوست مي دارم, اما خودم نماز نمي‌خوانم. روزه داران را دوست مي دارم, ولي خودم روزه نمي گيرم…"

    اگر به من مي گفت چكارش مي كردم؟ يك چك [سيلي] اين ور گوشش! يك چك آن ور گوشش!… پا مي شدم با يك پشت گردني از خانه بيرونش مي‌كردم و بعد مي‌گفتم: اگر طلبه هستي, شهريه ات را قطع مي كردم. بعد هم مي گفتم, ديگر آقايان هم حق ندارند, شهريه بدهند! اگر يك قدرتي هم داشتم. مي گفتم: خلع لباسش كنند. اما  پيامبر(ص) چه جوري [برخورد مي كند؟] رسول خدا(ص) مي گويد: تو با آنهايي كه دوست داري محشور مي شوي… چرا پيامبر(ص) به دهانش نزد؟ اين [برخورد] از نظر روانشناسي درست است. پيامبر(ص) ديد, اين آدم صادق است… يك جوانمرد صاف پيش پيامبر(ص) مي گويد. آقا كلك هم نيست. چون اگر كلك بود, تملق مي‌زد… پيامبر(ص) مطمئن است كه فطرت اين آدم او را به بهشت مي برد… تو وقتي امروز (نمازخوان و روزه گير) را دوست داري و راست مي گويي؛ امروز نه, فردا نمازخوان مي‌شوي. امروز نه, فردا روزه گير مي شوي.