طرفين دعوا و راي دهندگان جوان

 

    بعد از گذشت 20 سال از پيروزي انقلاب, نسل جديدي پديد آمده است كه رويدادهاي دوران انقلاب 57 را مانند سالخوردگان نمي‌بيند. آنها در آخرين انتخابات رياست‌جمهوري, نقش بسيار مهمي را ايفا كردند و پيروزي خاتمي را
مي توان مرهون راي دهندگان جوان دانست؛ هر چند كه از حمايت زنان نبايد غفلت نمود. اكنون طرفين دعوا نقش تعيين كننده جوانان را بخوبي درك كرده ‌اند و به همين دليل, هم اصلاح طلبان و هم محافظه كاران در جهت جذب آنان   تلاش مي كنند. ولي محافظه كاران احساس
مي كنند كه قافيه را باخته‌اند. آنها به اشتباه محاسبات خود در ميزان جلب حمايت مردمي پي‌برده‌اند نسل جديد خواهان تجديدنظري جدي در ميراث پدران و مادران خود مي باشد. به‌نظر مي‌رسد محافظه‌ كاران پشتيباني طيف عظيمي از مردم را چه به لحاظ عاطفي و چه به لحاظ عقلي از دست داده اند.

 

" ساينس مانيتور، فوريه 99