عصر طلايي مصرف كنندگان غربي

كسي كه امروزه  بخواهد كالايي را به فروش برساند, با رقباي بسياري مواجه خواهد شد. كنسرسيومهايي كه به شكل جهاني عمل مي‌كنند, در جلب رضايت مشتريان خود از هيچ كاري فروگذار نمي‌كنند. توليد انبوه كالا, تجارت آزاد و روند جهاني شدن, قدرت خريد اكثر شهروندان كشورهاي صنعتي بخصوص آمريكايي‌ها را بشدت افزايش داده است. در سال 1960 يك كارگر متوسط بخش صنعت براي خريد يك ماشين لباسشويي نيازمند 224 ساعت كار بود. در حالي كه امروز با 50 ساعت كار مبلغ آن تامين مي شود. "راجر باتلر" اقتصاددان انگليسي نيز در كتاب خود تحت عنوان "پايان

تورم" از ظهور قدرت مصرف كننده خبر مي دهد. با بروز بحران اقتصادي در آسيا و آمريكاي لاتين, سيل واردات كالاهاي ارزان از اين كشورها به سوي اروپا و آمريكا  شدت گرفته است. قيمت كالاهايي چون چيپهاي رايانه‌اي بشدت كاهش يافته است. همچنين اتومبيل و دارو تحت شرايط جديد ارزانتر خواهد شد. در هر صورت اقتصاد و توليد بتدريج تغيير ماهيت داده و به اقتصاد مصرف كنندگان تبديل شده است. در حال حاضر در كنار سهامداران كوچك و بزرگ, اين مصرف كنندگان هستند كه خطوط كلي اقتصاد را در كشورهاي توسعه يافته ترسيم مي‌كنند.

                                         "اشترن (آلمان)"