ویژه نامه هجده تیر- چشم انداز ایران

 

 

 

 

 

 

پروژه استعفاي خاتمي

 علي‌رضا رجايي 

 

قصاص نمي‌خواهيم

گفت‌وگو با نعمت احمدي

 

خشونت، ابزار حذف كامل

حبيب‌الله پيمان

 

آرامش فعال، دستاورد فاجعه كوي

گفت‌وگو با مصطفي تاج‌زاده

 

18 تير و كليد واژه‌هاي خروج از بحران

عمادالدين باقي

 

بحران‌زدگي مديريت بحران

گفت‌وگو با حميدرضا ترقي

 

روايت فرمانده

مواضع فرهاد نظري

 

محكوم كيست؟

نگاهي به رأي دادگاه كوي

 

پرهيز از دام پهن‌شده

گفت‌وگو با حجت شريفي

 

تولدي از درون يك بحران

گفت‌وگو با رضا فريد

 

واژه‌هاي آن سوي آبها

نگاهي به مطالب چند نشريه خارجي

 پيرامون واقعه 18 تير

 

خوابگاه يا منطقه جنگي؟!

گفت‌وگو با صديقه وسمقي

 

راويان اخبار

مجموعه‌اي از متون اسناد و مكتوبات

 مرتبط با واقعه 18تير

 

ما را به خاطر بياور

سروده‌اي از شهيد عزت‌ ابراهيم‌نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\

 

 

 

تقديم به جنبش دانشجويي ايران

مهندس لطف الله میثمی

  

گزيده مطالب ويژه‌نامه

 

حادثه‌اي به وسعت يك فاجعه

پروين امامي

 

فاتحان تير و كمان به دست

گفت‌وگو با داود سليماني

 

هجدهم تير؛ انگيزه‌ها، هدف‌ها

 علي‌رضا علوي‌تبار

 

امروز كه به گذشته مي‌نگريم

 گفت‌وگو با مهدي اميني‌زاده ـ مهدي فخرزاده

 

آنها هنوز عزادارند

علي افشاري

 

يك نسل بايد بگذرد تا...

گفت‌وگو با ماشاءالله شمس‌الواعظين

 

اشتباه در آغاز رخ داد

امير محبيان

 

عملكرد صداوسيما و روزنامه‌ها

 در جريان بحران‌ها

 

دانشجويان گذشت كردند

گفت‌وگو با علي توكلي

 

دانشجوي ايراني و رستگاري بشر

فرزاد هومن

 

اهداف اصلاح‌طلبانه، ابزار مصلحانه

گفت‌وگو با عزت‌الله سحابي

 

حاشيه يا متن؟

مروري بر ستون‌هاي ويژه روزنامه‌ها

 

مي‌خواهم مرد زمان خود باشم

گفت‌وگو با مسعود ده‌نمكي