چشم انداز ایران 82 -  آبان و آذر 1392

 

 

اقبال و داستان هبوط آدم/ جمشيد ديواني

از سيدجمال تا [آيت‌الله] خميني/نيكي آر.كدي/ برگردان: مريم‌سادات سيدكريمي

زماني براي برآشوبيدن/ استفان هسل، يكي از مردان حقوق‌بشر/ برگردان: سعيد انوري‌نژاد

جامعه‌شناسي اسلامي: تناقض‌هاي روشي و معرفتي/ آرش حيدري

---------------------------

پرونده ماركسيسم

مقدمه ماركسيسم

تأملاتي پيرامون مقاله ماركس و ماركسيسم در ايران/ خسرو پارسا

نقد و نظر در ارزيابي ماركسيسم و ماركسيست‌ها در ايران/ عباس نصر

ورود ماركسيسم به ايران/ امير طيراني

-----------------------

چشم‌انداز سياست خارجي

انتخابات پارلماني كردستان عراق و چشم‌اندازهاي پيش رو/ احسان هوشمند

سياست خارجي؛ شعار محدود،‌ مقاومت نامحدود/ لطف‌الله ميثمي

يك بام و دوهوا در اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت/ گفت‌وگو با يوسف مولايي

نقش ايران و اسراييل در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس/ حسن عبدالله جوهر

در سوريه چه اتفاقي افتاده كه سيل خبرنگاران به آنجا سرازير شده است؟/ برگردان: چشم‌انداز ايران

سازماندهي شورشيان افراطي سوريه توسط عربستان براي جنگ با اسد/ برگردان: چشم‌انداز ايران

سه صدايي كه بايد ناديده بگيريم/ برگردان: هادي عبادي

مذاكرات هسته‌اي و بحران در روابط امريكا و عربستان؟/ برگردان: هادي عبادي

امريكا نبايد درباره ايران ساده‌انگار باشد/ ولي نصر

-----------------------

چشم‌انداز كتاب

«بينش استراتژيك؛ امريكا و بحران قدرت جهاني»زبيگنيو برژينسكي ـ بخش نخست

مصدق؛ وفادار به قانون ملي‌شدن نفت و قانون‌اساسي، در معرفي كتاب «كودتا»/ يرواند آبراهاميان/ خسرو شاكري

-------------------------

ايران در رسانه‌هاي جهان

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

قدرت مردم/ لطف‌الله ميثمي

-----------------------

چشم‌انداز سياست داخلي

شكوه مرزباني (نامه امام سجاد(ع) به محمدبن مسلم زهري)/ احمد اسلامي

جرم سياسي، محاكمه علني هيئت منصفه/ فائزه حسني

اصول‌گرايي و حق شهروندي/ لطف‌الله ميثمي

سرگذشت مشاركت سياسي مردم در ايران (بخش نهايي)/ محمدجواد حق‌شناس

چشم‌ها و گوش‌ها

-----------------------

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

دولت آقاي روحاني و فرايند اعتدال/ ميزگردي با حضور محمدحسين رفيعي، رضا مظهري، علي ديني تركمان و لطف‌الله ميثمي ـ بخش پاياني

راهبردهاي انرژي ايالات‌متحده امريكا/ گروه نفت

مسئله سياستگذاري در اقتصاد ايران از نظر گروه مشاوران هاروارد/ احمد ميدري

برنامه‌هاي حمايتي تركيه در صدور خدمات فني و مهندسي/ منصوره حمصيان

-----------------------

چشم‌انداز جامعه

سراب هوشمندسازي مدارس/ محمدتقي سبزواري

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش/ گفت‌وگو با محمود مهرمحمدي

اشتغالزايي درآمدزا در مناطق زلزله‌زده ارسباران/ محمد ايرانمنش

بيگانه با محيط (نقدي بر فيلم دربند)/ سپيده سامي

-----------------------

پرونده  جامعه‌شناسي تشيع (16 اثر و گفت‌وگو از صاحبنظران)

-----------------------

چشم‌انداز انديشه

بازخواني زندگي و آراي امام ابوحنيفه/ حميد احراري

اصول و نحوه نگرش ابوحنيفه/ مريم‌سادات سيدكريمي

گاندي؛ معلم حقيقت و عدم خشونت/ امين ياري

سه شعار ما: نفي استعمار، نفي استبداد به هر صورت و نفي استثمار/ محمد بسته‌نگار

هرمنوتيك كلاسيك و هرمنوتيك فلسفي/ محسن آرمين

همه هستي مقدس است/ محمد محمدي گرگاني