چشم اندازه ایران - دی و بهمن 1384

 

 

 

نگاهي به كتاب

 "فلسطيني آواره" (خاطرات ابواياد)

 يك قطعه خاك به‌نام "وطن"

 پروين امامي

 

نگاهي به كتاب پنج‌دهه پس از كودتا

 اسناد سخن مي‌گويند

 استاد عبدالله انوار

 

پس از مرگ عرفات؛ چالش‌ها و اميدها

 گروه بين‌المللي بحران

 برگردان: چشم‌انداز ايران

 

نيم‌نگاهي تاريخي به راه دشوار آزادي فلسطين

 دكتر علي حكمت

 

غزه؛ نگاهي از درون و نگاهي از بيرون

 ماشاءالله شمس‌الواعظين

 

پس از خروج از غزه

 دكتراحمد زيدآبادي

 

پايان عصر عرفات و ميراث او

 محمد عطايي

 

نفت، امنيت و خروج اسراييل از غزه

 مهندس لطف‌الله ميثمي

 

آسيب‌شناسي صندوق‌ها قرض‌الحسنه

 

 قانونمندكردن بازار غيرمتشكل پولي

 فائزه حسني

 

بحث‌هاي بي‌پايان بر سر

 جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام

يادداشت دكتر خامه‌اي و گزيده‌اي از نامة آقاي هادوي

 

         مطبوعات

اخبار راهبردي

 

 

ايران در آيينه مطبوعات جهان؛ روح‌يابي

 

            گزارش

در توانياب چه گذشت؟

 

            خوانندگان

چشم انداز خوانندگان

 

معرفی کتاب

 

 

 

    پيشگفتار

 يادي از فاطمه اميني، نماد عشق و پايداري

 مهندس لطف‌الله ميثمي

    گفت و گو

 سي‌خرداد 60؛ بروز گريزناپذير هويت‌ها

 گفت‌وگو با محمدعلي عمويي

 

انتخابات نهم و تجربه پس از خاتمي

 گفت‌وگو با دكترهادي خانيكي

 

درباره ديالكتيك(2)

 گفت‌وگو با دكتر بابك احمدي

 

ضامن توسعه متوازن؛

 هويت ملي مردم‌گرا و منافع ملي‌ فراگير

 گفت‌وگو با تقي رحماني

 

اولين شوراي‌ شهر‌ تهران

/ گروه‌گرايي و شتابزدگي، آفت‌هاي جامعه مدني

 گفت‌وگو با مهندس محمدعطريانفر

 

آسيب‌هاي اجتماعي

/ توانمندكردن جامعه با آموزش و اطلاع‌رساني

 گفت‌وگو با اشرف بروجردي

 

نفت و دموكراسي: دستيابي به ارزش ذاتي نفت

 گفت‌وگوي گروه نفت با پروفسور محسن مسرت

 

    نقد و مقاله

تحريم نفتي، فرايندي دشوار

 مرتضي هاشمي ـ غلامرضا شفاعي

 

نقدي بر كتاب روياي برتري امريكايي

 در حاشيه يك نزاع ايدئولوژيك،

 ما محكوم به اشتباه‌كردن هستيم

 هجري

 

تروريسم در خدمت قدرت‌هاي بزرگ؟!

 نويسنده: سليمه مله

 برگردان: مهندس حميد بهشتي

 

حزب وارونه

 بیل بردلی

مترجم محمدحسین نعیمی پور

 

آسيب‌شناسي دين راستين در پرتو مثنوي معنوي

 سيدحامد علوي

 

ادبيات شعر متعهد ايران