نشریه چشم انداز ایران شماره 34

 

 

 

 

نگاهي به كتاب

ما هم در اين خانه حقي داريم 

پروين امامي

 

بازخواني پروژه

نامه آيت‌الله مطهري به آيت‌الله خميني

ميراحمد باقرزاده ارجمندي

 

ادبيات شعر متعهد ايران

 

 

علي انسانِ تراز مكتب و ميزان عمل 

سيدحامد علوي

 

منافع مشترك ايران و امريكا، پاي ميز مذاكره

 سخنراني مارك كتز در قم

 برگردان: چشم‌انداز ايران

 

افزايش بهاي نفت؛ تهديدي براي اقتصاد جهان

 نويسنده: لري اليوت

 برگردان: چشم‌انداز ايران

 

اخبار راهبردي

 

انكار كشنده: مسلمانان و ايدز

 نويسنده: لورا ام. كلي

 منبع: لا تايم

 

آ‌زادي يا نفت: واقعيت جنگ عراق

 نويسنده: جان تالتون

 منبع: تري آريزونا ريپابليك

 

مطبوعات خارجي

 

چشم‌انداز خوانندگان

 

معرفی کتاب

 

 

 

 

 

 

 

علمي كردن صنعت نفت

  لطف‌الله ميثمي

 

 نوانديشي ديني، يك پرتره از سه پارادايم 

دكتر احمد علوي

 

درباره ديالكتيك(1)   

گفت‌وگو با دكتر بابك احمدي

 

نقش بينش‌ها و روش‌شناسي

 جريان‌هاي سياسي 

تقي رحماني

 

 اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون‌اساسي   

دكتر ناصر كاتوزيان

 

 راهكار آينده؛ اتحاد و ائتلاف اصلاح‌طلبان   

گفت‌وگو با آيت‌الله حسين انصاري‌راد

 

انتخاب نهم؛ گذار ناموفق به توتاليتاريزم 

گفت‌وگو با دكتر سعيد حجاريان

 

غفلت از خرده‌روشنفكران خاموش 

گفت‌وگو با دكتر فاطمه راكعي

 

انتخابات نهم ضربه يا فاجعه نبود   

گفت‌وگو با سيدمهدي غني

 

انتخابات نهم، دستاورد دولت پنهان

گفت‌وگو با دكترحميدرضا جلايي‌پور

 

انرژي اتمي، سياست دفاعي يا تهاجمي 

لطف‌الله ميثمي

 

قرن بيست‌ويكم، قرن دموكراسي   

 منبع: لوموند هفتگي/ برگردان: محمود نكوروح

 

سي‌خرداد 60

تقابل ميان اقتصاد سرمايه‌داري و سوسياليستي

گفت‌وگو با دكتر حسن توانايان فرد

 

از محراب مسجد تا ميدان پيكار

سيدنوري كيافر