چشم انداز ایران 121 -  ارديبهشت و خرداد 1399

 

چشم‌اندار جامعه

زشت و زيباي كرونا

فلسفيدن كرونا/ حميدرضا عريضي

فرصتي براي تغيير/ انسيه ابراهيمي

حمايت‌هاي رفاهي در شرايط بحران نقش وزارت‌ كار و رفاه اجتماعي چيست؟/ افسانه شركت

پاشنه‌اي كه در هميشه بر آن مي‌چرخد/ مهدي فخرزاده

دفاعيه‌اي براي صلح و همبستگي/ زينب احمدي

مصرف تظاهري طبقه ثروتمند و فساد طبقه متوسط در فضاي مجازي/ اميرعلي مالكي

 

چشم‌انداز تاريخ

امام و همراهان وارد نوفل لوشاتو شدند/ احمد غضنفرپور

صنعتگران جديد در دوره پهلوي/ گفت‌وگو با علي اصغر سعيدي

تراژدي قانون‌گرايي در ايران ما/ سيدمهدي غني

پرواز ملكوتي دو رقصنده/ محمدرضا دادي‌زاده

 

چشم‌انداز سياست خارجي

صلح امريكا يا طالبان در افغانستان/ گفت‌وگو با پيرمحمد ملازهي

فلسطين سرزمين خون و قيام/ گفت‌وگو با محمد احمدي

نقش «آب و غذا» در سقوط سرهنگ سركش آفريقا/ نقي آقالو

ويروس كوويد 19 و كمك به ملي‌گرايان/ برگردان: رسول اژئيان

 

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

     

 

آغازين

جان طبيعت بي‌جان / لطف‌الله ميثمي

قانون‌اساسي در بوته آزمايش/ گفت‌وگوي لطف‌الله ميثمي و محمد محمدي گرگاني

بر عزت، هاله و هدي چه گذشت؟

او راه خود را يافت/ لطف‌الله ميثمي

قاعده خنده‌ها/ مهدي فخرزاده

 

چشم‌انداز سياست داخلي

پناهگاهي به‌نام توحيد/ گفت‌وگو با حبيب‌الله پيمان

يادداشت‌هاي كرونايي/ عباس منوچهري

زيارتگاه‌هاي ايراني و امريكايي/ محمد برقعي

ما مي‌توانيم/ محمدرضا هادي

آقاي قاضي اگر جاي من بوديد!/ مهدي غني

چشم‌ها و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

مجاهدين ماركسيسم و ماركسيست‌هاي ايراني/ لطف‌الله ميثمي

حنيف‌نژاد از دو منظر

جنايت و بينامتنيت در پنج اپيزود/ حميدرضا عريضي

عدالت در اسلام/ عبدالجواد فلاطوري

جست‌وجوي خدا؛ جست‌وجوي معنا در هستي

از درياي معارف مولانا/ احمد كتابي

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

سايه كرونا و ابرهاي تيره تحريم؛ اقتصاد ايران در انتظار روزهاي سخت/ احمد هاشمي

تعطيلي كسب و كارها؛ پيامد همه‌گيري ويروس كرونا/ طيبه سلماني

سال‌هاست به كالاهاي وارداتي يارانه مي‌دهيم/ گفت‌وگو با علي سعدوندي

تأثير تحريم‌ها بر صنعت و توليد ملي/ سعيد صدقياني

به‌نام بانك به كام بورس/ گفت‌وگو با احسان سلطاني

كرونا آتش زير خاكستر صنعت مرغداري را شعله‌ور كرد/ ياسر فيض‌آبادي