چشم انداز ایران 119 -  دي و بهمن 1398

 

چشم‌انداز جامعه

نقد شهر با مرگ و لبخند/ گفت‌وگو با نعمت‌الله فاضلي

مردي كه مي‌خندد؛ نمادي از احمق نشان‌دادن مبارزه با سرمايه‌داري/ حميدرضا عريضي

پرسش روزگار ما چيست؟/ محسن گودرزي

در ستايش انقلاب/ محمد برقعي ـ بخش سوم

پنجره‌اي رو به اميد/ گفت‌وگو با زهرا محمدي‌نژاد

اروسيا در آينه ويتگنشتاين/ علي بياتي

رويكرد اجتماعي به تاريخ غرب/ معرفي كتاب «شهروندان و اربابان»

 

چشم‌انداز تاريخ

ورود امام خميني به پاريس / احمد غضنفرپور ـ بخش سوم

صنعتگران جديد در دوره پهلوي / گفت‌وگو با علي‌اصغر سعيدي ـ بخش اول

در گوادولوپ چه گذشت؟ / حسين پورخصاليان

حكمراني به شيوه پهلوي/ مهدي غني

 

چشم‌انداز سياست خارجي

نياز منطقه به صلح/ لطف‌الله ميثمي

فلسطين سرزمين خون و قيام/ گفت‌وگو با محمد احمدي ـ بخش يازدهم

«برخيز و اول تو بكش» / معرفي كتاب

حشدالشعبي و نقش آن در عراق/ برگردان: هادي عبادي

رويكرد ابلهانه ترامپ در قبال ايران

تأثير پيروزي بوريس جانسون و استيضاح ترامپ

 

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

     

 

آغازين

يادآوري‌هايي درباره قانون‌اساسي/ لطف‌الله ميثمي

چشمان باز كاملاً بسته/ احمد هاشمي

 

چشم‌انداز سياست داخلي

چاره خلأ گفتماني و راهبردي كنوني چيست؟ / حبيب‌الله پيمان

شهروندان رانده‌شده به حاشيه

راهبردهاي پيش‌نويس قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران/ گفت‌وگو با محمدعلي دادخواه

دورزدن‌هاي قانون‌اساسي در جمهوري اسلامي/ گفت‌وگو با سيدحسن امين

نقش «انتخاب» و «گزينش» به‌عنوان دو همزاد در شكل‌گيري مجلس در ايران/ حميدرضا عريضي ت علي اعرابي

«سرا» بستري دموكراتيك براي سنجش و گزينش داوطلبان شايسته/ حنيف رهبري

چشم‌ها و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

فرهنگ خشونت و قرآن/ مهدي غني

بوستان فضل و ادب/ مصطفي ايزدي

از پديدارشناسي نام الله به‌سوي متن اصلي

دانش، بينش و منش ديني/ محمدباقر تلغري‌زاده

دين در جامعه پساسكولار/ برگردان: محمد رحيمي

فرافكني و توجيه؛ دو بيماري اجتماعي بزرگ جامعه ما / احمد كتابي ـ بخش پنجم

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

قيمت بنزين و تغييرات آن/ محمد آقايي

يارانه‌هاي پنهان ملت به دولت/ سمانه گلاب

بودجه سال 1399/ سعيد توانا

ريشه‌يابي اقتصادي، سياسي و اجتماعي اعتراضات آبان‌ماه/ ميزگردي با حضور رضا مظهري، محمدحسين رفيعي و لطف‌الله ميثمي

مالكيت اجتماعي در برابر مالكيت خصوصي/ ايرج سبحاني

قصه پرغصه گازسوزكردن خودروهاي عمومي/ رسول اژئيان

بازار جهاني نفت خام/ محمد آقايي