چشم انداز ایران 118 -  آبان و آذر 1398

 

چشم‌انداز جامعه

سقفي بر آرزوها

مسكن روي موج انقلاب/ گفت‌وگو با محمد توسلي

سوداي سقف/ گفت‌وگو با عباس آخوندي

ديوارهاي بلند مسكن براي فرودستان/ گفت‌وگو با اعظم خاتم

مسكن از حق تا رؤيا/ ميزگرد با حضور كمال اطهاري و سيدامير منصوري

در ستايش انقلاب/ محمد برقعي

 

چشم‌انداز تاريخ

نوفل لوشاتو در صدر اخبار جهان/ احمد غضنفرپور

از خود گذشتگي آگاهانه/ عليرضا قره‌باغي

آغامحمدخان قاجار و تشكيل دولت ملي در ايران/ رضا احمدي

سفارش مصدق به همه ميهن‌دوستان مردم‌خواه/ محمد تركمان

معماي تاريخي

 

چشم‌انداز سياست خارجي

چرخش ترامپ به سمت اوباما/ لطف‌الله ميثمي

فلسطين سرزمين خون و قيام/ گفت‌وگو با محمد احمدي ـ بخش دهم

بوليوي؛ انتخابات يا كودتا؟ / فريد مرجايي

زوال امپراتوري‌ها/ برگردان: هادي عبادي

تجمع مجاهدين خلق در نيويورك/ نادر نوري‌زاده

ژنرال‌ها و استراتژي‌ كلان/ برگردان: هادي عبادي

 

ايران در رسانه‌هاي جهان

 

 

 

 

     

 

آغازين

اندوه ملي و درس‌هايي از آن / لطف‌الله ميثمي

بنزيني كه نسوخت، سوزاند/ احمد هاشمي

انساني در قامت يك لشگر/ لطف‌الله ميثمي

يادي از او كه ديگر در ميان ما نيست/ مهدي غني

چگونه اعظم طالقاني ر اشناختم/ اميرهوشنگ افتخاري‌راد

چند قاب از زندگي اعظم خانم/ مينو مرتاضي

 

چشم انداز سياست داخلي

اگر مرجع تقليد بودم/ مهدي غني

چالش‌هاي قومي؛ نتيجه بي‌مهري به هويت ايراني/ گفت‌وگو با احسان هوشمند

معرفي روشي مؤثر و بهينه براي گزينش داوطلبان نمايندگي مجلس/ حميدرضا عريضي ـ علي اعرابي

پيش‌درآمدي بر انتخابات پيش رو/ فائزه حسني

گزارش دولت‌هاي شكننده (2019)/ ترجمه و گردآوري: عليرضا بي‌زبان

ماجراي فرانكفورت و حرف مفت/ علي بياتي

چشم‌‌ها و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

درآمدي بر «يورگن هابرماس و فلسفه دين كانت» / محمدرضا رحيمي

يورگن هابرماس و فلسفه دين كانت/ فريدوريكن

تفسير ارزش‌گرا/ حميد احراري

پديدارشناسي وحي/ گفت‌وگو با امير رضايي

امين معلوف؛ آينده تاريك جهان و داستان ما مسلمان‌ها با غرب/ حميد نوحي

فرافكني و توجيه؛ دو بيماري اجتماعي بزرگ ما/ احمد كتابي ـ بخش چهارم

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم/ سخنراني علي رضاقلي (والا) در مراسم بزرگداشت مرحوم  عالي‌نسب

حل مشكل بيكاري در سطح ملي/ منوچهر بزرگي

هدفمندكردن واقعي يارانه‌ها/ رسول اژئيان

ورشكستگي آب و كشاورزي و راه‌هاي گذر از آن/ فضل‌الله ميثمي