فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |    

 چشم انداز ایران - شماره 117 شهريور و مهر 1398

 

امنیت عربستان در گرو جاستا

لطفالله میثمی

 

ملک عبدالله، پادشاه عربستان، به من گفت وقتی واقعه یازده سپتامبر 2001 در امریکا رخ داد آنچنان فشار سنگینی روی عربستان بود که من با خلوص قلب به خانه خدا رفتم و از خدا خواستم که در برابر این هجمه سنگین کشور را حفظ کند.1

پانزده نفر از نوزده نفر عاملین تهاجم به برجهای دوقلو و ساختمان وزارت دفاع شهروند عربستان بودند و در پی این واقعه فشار زیادی روی عربستان و آموزشهای مدارس این کشور آمد؛ البته گفته شد بوش پسر، سفیر و بعضی از عناصر عربستان را با هواپیمای شخصی به کشورشان فرستاد که از بازپرسی در امان باشند. درحالیکه در نوشتههای زیادی به نقش عربستان در این حمله اشاره شده بود. در این حمله 3 هزار نفر درجا کشته و عده زیادی هم مجروح شدند که احساسات مردم امریکا و جهان را جریحهدار کرد. متأسفانه این فشار سنگین که از طرف امریکا و دنیای غرب بر روی عربستان و کشورهای متحد آن متمرکز شده بود با خیانت یا جهالت یکی از دولتمردان ایرانی متوجه ایران شد. زمانی که دکتر احمدینژاد رئیس دولت نهم به عربستان رفت دو مطلب جنجالی را عنوان کرد؛ نخست اینکه هولوکاستی وجود نداشته و دیگر اینکه چرا فلسطینیها باید تاوان آن را بدهند، هرچند قسمت دوم سخنانش مطلب درستی بود در مقایسه با فراز اول کمرنگ شد و نفی هولوکاست بهسرعت روی آنتن رادیو و تلویزیونها رفت. در پی این سخنرانی فشار یازده سپتامبر بر عربستان کمرنگ و روی ایران متمرکز شد.

برای تقریب به ذهن، روژه گارودی، معاون سابق حزب کمونیست فرانسه که مسلمان شده در کتاب معروفش به نام تاریخ یک ارتداد؛ اسطورههای سیاستگذاری اسرائیل ترجمه مجید شریف اشاره کرده تعداد کشتههای هولوکاست کمتر از 66 میلیون نفر بود. معهذا گارودی در دادگاه فرانسه به سه سال حبس محکوم شد. پس از این سخنان احمدینژاد، تبلیغات صهیونیستها به کار افتاد و علاوه بر آنها مردم جهان به این نتیجه رسیدند که ایران واقعیتها را تحریف میکند و روز روشن را شب و شب تاریک را روز جلوه میدهد. در حالی است که هیچیک از مسئولان وقت هم حرف احمدینژاد را نقد نکردند مگر برخی افراد اپوزسیون. همین امر تأثیر زیادی در هزینههای برنامههای اتمی گذاشت و زمان زیادی وقت ایران را برای راستی آزمایی گرفت. بعد هم که پرونده ایران به فصل هفتم شورای امنیت رفت. از این پدیده که بگذریم علاوه بر احساسات جریحهدار شده مردم امریکا، منافع درازمدت این کشور ایجاب میکرد در کنگره لایحهای به نام عدالت علیه حامیان تروریسم (جاستا) علیه عربستان تصویب شود. درنهایت این لایحه در اواخر دوران اوباما تصویب شد که اوباما آن را وتو کرد و به نفع مصالح امریکا ندانست. این مصوبه با موافقت همه اعضای کنگره اعم از دموکرات و جمهوریخواه بهجز یک نفر بود. اوباما معتقد بود ممکن است دیگر کشورها به کمک چنین مصوبهای علیه امریکا اقدام کنند. اگر به کتاب براندازی نوشته استیون کینزر امریکایی نیک بنگریم ملاحظه میشود امریکا در چهارده کشور2 دخالت کودتایی انجام داده؛ علیه دولت محمد مصدق در ایران، آربنز در گواتمالا، آلنده در شیلی و... و بعضی از آنها به ویرانه تبدیل شده. در اثر دخالت امریکا در اندونزی یک میلیون نفر کشته شدند. در ایران نیز یک نسل شریف از چرخه مدیریت حذف شدند و استراتژی حذف ادامه یافت تا اینکه برای شاه کسی نماند و درنهایت مردم علیه او قیام کردند. برای اطلاع از وقایع کودتا در این چهارده کشور بهتر است به کتاب براندازی مراجعه شود. گفته میشود اگر این کشورها دیه کشته شدهها و هزینههای اجتماعی که بر کشورشان وارد شده را از امریکا طلب کنند میزان آن سر به فلک میکشد. شاید به همین دلیل اوباما این مصوبه را وتو کرد. گرچه مجلس هم وتوی اوباما را بیاثر کرد. در زمان ترامپ بنابراین مصوبه اولین پرونده به جریان افتاد. زمان تصویب این لایحه در کنگره وزیر خارجه عربستان عادل الجبیر تهدید کرد که اگر بخشی از گزارش کنگره مربوط به دخالت عربستان در عملیات یازده سپتامبر منتشر شود این کشور پولهای خود را از امریکا بیرون میکشد و با کشورهای مقابل امریکا رابطه برقرار میکند. این بخش از گزارش منتشر نشد ولی تلویحاً امریکا به عربستان هشدار داد که میتواند پولهای عربستان را توقیف کند. مقامات دادگستری امریکا مخالفت عادل الجبیر با انتشار گزارش را دلیلی بر دخالت عربستان در حادثه یازده سپتامبر دانستند.

اخیراً خالد شیخ محمد زندانی گوانتانامو که حکم اعدام دارد و داماد بنلادن و مسئول طراحی این عملیات بوده حاضرشده اگر دادگستری امریکا از اعدام او صرفنظر کند درباره دخالت عربستان در این عملیات اعتراف کند. مقامات امریکایی میگویند میزان دیه این عملیات 3  تریلیون دلار است. صاحبنظران در عربستان هم معتقدند اگر امریکا از طریق شرکت نفت آرامکو نفت عربستان را چپاول میکرد و در مقابل تاج و تخت پادشاهان را حفظ مینمود اکنون اما امنیت عربستان در گرو جاستا و اجرای این لایحه است. ترامپ با محاسبه سرانگشتی با دیدگاه بازرگانیاش محاسبه کرده اگر این مبلغ از عربستان اخذ شود، نخست اینکه تا سالهای متمادی صنایع نظامی و دیگر صنایع گسترش خواهند یافت و امریکا بدون کسر بودجه اولویت خودش را بر جهان حفظ خواهد کرد. دوم اینکه عربستان نیز به ویرانهای مثل لیبی تبدیل خواهد شد. شاید علت وادادگی ملک سلمان و محمد بن سلمان در برابر ترامپ این باشد که این لایحه همچون شمشیر داموکلس بالای سر عربستان نگه داشته شده تا زیر فشار آن قراردادهای نظامی با عربستان ببندد و اشتغال در کشورش به میزان زیادی افزایش یابد و در این راستا نهتنها ترامپ در دور دوم رأی بیاورد بلکه جریانی که به بنیادگرایی بازار و بنیادگرایی مذهبی معروف است و آن را مجموعه نظامی- صنعتی مینامند تا سالها بر امریکا و جهان سیطره یابد. ترامپ در نشست سران هفت کشور صنعتی ژاپن گفت بن سلمان پسر خوبی است، چراکه با انعقاد این قراردادها یک میلیون شغل در امریکا ایجاد کرده است.

وقت آن رسیده کشورهایی که در معرض کودتا یا دخالت امریکا قرار داشته و هزینههای زیادی را تحمل کردهاند در واکنش به جاستا مصوبههایی در پارلمانهای خود ساماندهی کنند تا بتوان دیه این جانهای از دست داده و هزینههای اجتماعی جبران شود. وقتی عوارض منفی حمله امریکا به عراق را بررسی کنیم و تعداد کشته شدهها و مهاجرین را محاسبه کنیم میزان دیه نجومی خواهد بود. همچنین در مورد لیبی و سوریه و ویتنام و بقیه این کشورها. اگر مسئولان کشور ما هم چنین کنند این کار میتواند یکی از علامتهای همدردی با کشور عربستان در برابر تجاوزات امریکایی باشد. ما در سایه این اقدام و دیگر اقدامات میتوانیم تعارضات منطقه را با گفتوگو حل کرده و ائتلافی در برابر تجاوز امریکا و اسرائیل ایجاد کنیم؛ البته اینکه جاستا در شرایط فعلی اجرا نمیشود شاید برای این باشد که اسرائیل برای موجودیت خود به ائتلاف با عربستان و امارات در منطقه نیاز دارد، اما اگر عربستان بخواهد راه استقلال خود را بپیماید آنچنان فشاری روی آن خواهد آورد که مسلماً اولین دستاوردش تجزیه عربستان خواهد بود. این در حالی ست که اصل تجزیهناپذیری و استقلال کشورها از اهداف متعالی این دوران است.

پینوشت:

1. به نقل از محمد صدر در حاشیه گفتوگو با چشمانداز ایران

2. هاوایی، کوبا، پورتوریکو، فیلیپین، نیکاراگوئه، هندوراس، ایران، گواتمالا، ویتنام، شیلی، گرانادا، پاناما، افغانستان و عراق.

 

     فهرست چشم انداز 117 صفحه اول |  بايگاني سال 1398 |