فهرست چشم انداز 113 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 113 دي و بهمن 1397

 

معرفی کتاب برخیز و اول بکش

انتشارات صمدیه به‌‌زودی کتابی از رونن برگمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی را با ترجمه هادی عبادی به دست شما خوانندگان محترم خواهد رساند. نام کتاب برخیز و بکش است. کتاب بیانگر تاریخ پنهان ترورهای سازمان‌یافته اسرائیل است و با فرازی از تلمود بابلی آغاز می‌شود: «اگر فردی برای کشتن تو اقدام کرد، برخیز و اول تو او را بکش.»

 کتاب برخیز و اول بکش سی‌وپنج فصل دارد و اقدامات قانونی و غیرقانونی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل (لهی، هاشومر، هاگانا و سپس شین بث و موساد) را روایت می‌کند. نویسنده در ابتدا به روند خروج انگلستان از فلسطین و ترور انگلیسی‌ها به دست اسرائیلی‌ها برای تسریع این خروج می‌پردازد. به‌بیان کتاب «معتقد بودیم هرچه تابوت‌های بیشتری به لندن برسد، روز آزادی نزدیک‌تر است».

انتقام صهیونیست‌ها از نازی‌ها بخش دیگری از کتاب است. وقتی صهیونیست‌ها در فلسطین پس از انگلیسی‌ها مستقر می‌شوند. تقابل تاریخی اسرائیل با همسایگان عرب خود و به‌ویژه مصر و سوریه و عراق، تاریخچه شکل‌گیری سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، جهاد اسلامی، حماس و چگونگی تبعید، محدودسازی و ترور رهبران و اعضای برجسته این سازمان‌ها (فتحی شقاقی، شیخ احمد یاسین، سلامه و ...) بخش دیگری از این کتاب است. روند پیوند اسرائیل با بیشتر دولت‌های کشورهای عرب و مقابله با سوریه و به‌خصوص لبنان و ایران بخش دیگری از کتاب است. نویسنده به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و تلاش برای تحریم اقتصادی ایران نیز پرداخته است. ازآنجا ‌که کتاب صبغه تاریخی دارد، ترور دانشمندان هسته‌ای عراق، بمباران مراکز و تأسیسات اتمی عراق و سوریه و همچنین روابط اسرائیل با آخرین پادشاه ایران نیز در این کتاب آمده است. فرازوفرود رابطه امریکا با اسرائیل بخش دیگری از کتاب است.

 

     فهرست چشم انداز 113 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |