فهرست چشم انداز 112 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |    

 چشم انداز ایران - شماره 112 آبان و آذر 1397

 

 مأموران جدید، خاطرات یک مشاور خارجی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته

نویسنده: ریچارد دی. مالون

مترجم: سید حسین علوی لنگرودی

ناشر: انتشارات اندیشه مانا

چاپ اول: بهار 1385

کتاب در سال 2000 منتشر شده است.

محمدحسین رفیعی

مقدمه

سال‌هاست کارشناسان و متخصصان انسان‌دوست نهادهای مالی بین‌المللی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) پس از سال‌ها کار در آن‌ها یا پس از بازنشستگی، پرده از اهداف این نهادها برمی‌دارند و طرح‌های تخریبی این نهادها را برملا می‌سازند. تاکنون از جوزف استیگلیتز، مشاور ارشد اقتصادی کلینتون و کارمند عالی‌رتبه این نهادها، کتاب­های جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، نشر نی، چاپ اول 1382 و نگاهی نو به جهانی‌شدن ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه، چاپ اول 1386 و کتاب اعترافات یک قاتل اقتصادی، نوشته جان پرکینز، ترجمه لطف‌الله میثمی، نشر صمدیه، چاپ اول 1389 و برندگان و بازندگان جهانی‌شدن از لسترتارو ترجمه مسعود کرباسیان، چاپ اول 1383، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی از آن جمله‌اند.

کتاب مأموران جدید از کتاب‌هایی است که نویسنده پس از چهل سال کار برای این نهادها و هنگام بازنشستگی، این کتاب را نوشته و شرح مأموریت‌های خود را داده است. او در «مؤسسه توسعه بین‌المللی هاروارد» موسوم به HIID کار کرده که در چند دهه اخیر میلیون‌ها دلار صرف آموزش و تربیت مشاوران اقتصادی و سیاسی برای فعالیت در کشورهای عقب‌مانده کرده است. نکته مهمی که این مأمور بیان کرده و باید برای ما اهمیت داشته باشد این است که توسعه کشورها الگویی جهان‌شمولی ندارد و متخصصان هر کشور باید استراتژی توسعه خود را تدوین کند. چیزی که با کمال تأسف از 1368 در ایران به آن گوش نکرده‌ایم یا الگوی تعدیل اقتصادی نئولیبرالیسم «هایک» و «میلتون فریدمن» را تجربه کرده‌ایم یا الگوی «چینی» را دوباره تجربه کرده‌ایم. این کتاب برای مقلدهای وطنی بسیار مفید است. مطالعه آن را توصیه می‌کنم.

 

     فهرست چشم انداز 112 صفحه اول |  بايگاني سال 1397 |