چشم انداز ایران 112 -  آبان و آذر 1397

 

چشم‌انداز جامعه

درآستانه بحران/ گفت‌وگو با ميرطاهر موسوي

ضرورت اصلاحات ساختاري براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان/ گفت‌وگو باسعيد مدني

فرصت‌هايي در آستانه تهديد/ گفت‌وگو با حسن مكارمي

مهاجرت در چنبره انحلال سياستگذاري/ گفت‌وگو با كمال اطهاري

جلاي هواي وطن/ انسيه ابراهيمي

مهاجرت به كانادا در مسير دستيابي به رؤيا.../ رضا نامداري

معرفي كتاب «قشقايي شعري»

ادبيات مهاجرت يا ادبيات مهاجران؟/ رضا عبدي

بازگشت مكتبخانه/ رحيم روحبخش

باخانگي امن و بي‌خانگيِ امن/ وحيد ميره‌بيگي

 

چشم‌انداز تاريخ

از رضاخان تا رضاشاه/ گفت‌وگو با سيدحسن امين

تنش‌هاي فكري درون زندان و سازمان/ خاطرات سياسي بهمن بازرگاني

معرفي كتاب «ناگفته‌هاي تاريخ امريكا»

 

چشم‌انداز سياست خارجي

جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي‌كرد/ لطف‌الله ميثمي

نگاهي به انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره امريكا/ فريد مرجايي

اميد در پاكستان؛ چالش‌هايي يك دولت ـ ملت ناتمام/ محمدرضا كربلايي

فلسطين سرزمين خون و قيام/ گفت‌وگو با محمد احمدي

لزوم اجماع آزاديخواهان و سوسيال دموكرات‌ها عليه سياست خارجي امريكا/ برگردان: هادي عبادي

تصويرسازان عربستان‌سعودي: ارتش سايبري و كارمند داخلي توئيتر/ برگردان: هادي عبادي

بررسي جايگاه منطقه‌اي و جهاني ايران/ ميزگردي با حضور حسين موسويان، علي آلفونه، باسما مأمني و حسين ايبيش

 

ايران در رسانه‌هاي جهان 

 

 

 

 

     

 

آغازين

ايران بدون حذف/ لطف‌الله ميثمي

در سوگ پروين/ سخنراني لطف‌الله ميثمي در مراسم يادبود زنده‌ياد پروين بختيارنژاد

بازگشت/ مينو مرتاضي

يادي از يادآور زنده‌ياد اشكياني  

 

چشم‌انداز سياست داخلي

نظام تدبير مسئله خوزستان/ احمد ميدري

در حاشيه خوزستان، فردا دير است / گفت‌وگو با سيدمحمود حسيني

اگر جاي آيت‌الله خامنه‌اي بودم!/ مهدي غني

توسعه موزون و ميزان جذب نخبگان/ عليرضا بي‌زبان

درباره آزادي، سوسيال دموكراسي و اصلاح‌طلبي/ كوهيار گُردي

پاسخي بر نقد مقاله «گرايش كنشگران سياسي ايراني به عدالت و آزادي»/ جواد اطاعت

ابتكار يا تحديد و بدعت در روند قانونگذاري/ فائزه حسني

چشم‌ و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

چالش‌هاي هويتي در ايران معاصر/ حبيب‌الله پيمان

سياست و دين/ يورگن هابرماس

نقدي بر تحول سياسي گفتمان شيعه در ايران/ حميدرضا عريضي

معرفي كتاب «نيايش در آيين زرتشت و اسلام» / امين ياري

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

بازار و صنعت نفت، ديپلماسي و تحريم، فرصت‌ها و تهديدها/ محمد آقايي تبريزي

مديريت بنيادي مشكل آب / محمود آقايي

بازمهندسي ديوان‌سالاري به ياري دولت الكترونيكي / عباس پورخصاليان در گفت‌وگو با اهدا سلطان عليزاده

مأموران جديد، خاطرات يك مشاور خارجي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته/ محمدحسين رفيعي

علاج واقعه پيش از وقوع/ گفت‌وگو با عبدالله طالبي

پول را بر دار و فرار كن/  احمد هاشمي