چشم انداز ایران 109 -  ارديبهشت و خرداد 1397

 

چشم‌انداز جامعه

فصل كار؛ پرونده‌اي در بررسي مناسبات كار در ايران/ مهدي فخرزاده

مقررات‌زدايي مانع تشكل‌يابي كارگران/ گفت‌وگو با فرشاد اسماعيلي

حل گام به گام مشكلات كارگران/ گفت‌وگو با علي خدايي

كار از نگاه كارفرمايان/ گفت‌وگو با محمد عبدالصمدي

در دفاع از قانون كار/ گفت‌وگو با حسين كمالي

رؤياهاي كودكانه زير تيغ كتاب‌هاي كمك آموزشي/ همايون ف.

درباره حضور روحانيان در مدرسه/ مهدي بهلولي

گزارشي از تشكل‌هاي دانشگاهي درباره اعتراضات دي‌ماه 96/ م. مختاري

دادرس درمانگر/ فاطمه رحيمي

نقطه عطف‌ بيداري از اعتياد ـ بخش بيست و هفتم

 

چشم‌انداز تاريخ

رضاشاه در چشم‌انداز تاريخ/ حميدرضا عريضي

جمع‌بندي از ضربه شهريور 60 و دستگيري حنيف‌نژاد؛ خاطرات بهمن بازرگاني از مبارزات دوران ستمشاهي ـ بخش هشتم / اميرهوشنگ افتخاري

سرلشگر افشار طوس و نهضت ملي‌شدن نفت ايران/ اميرمسعود حجازي

 

چشم‌انداز سياست خارجي

فلسطين سرزمين قيام و خون/ گفت‌وگو با محمدكاظم احمدي

ايران در ميان ويراني‌ها/ ولي‌نصر

اعتراض هشت يهودي اميريكايي به خشونت در غزه/ برگردان: ياسر خسروي‌زاده

ايران در رسانه‌هاي جهان

چشم‌انداز خوانندگان

 

 

 

 

     

 

آغازین

حلقه مفقوده، نظريه‌پردازي راهبردي بنيانگذاران مجاهدين/ لطف‌الله ميثمي

تراژدي كالاي ايراني/ مهدي غني

روز واقعه در سوگ هاله سحابي ـ بخش اول/ گفت‌وگو با تقي شامخي

كلاس درس يا زمزمه محبت در سوگ دكتر محمدباقر كتابي/ لطف‌الله ميثمي

 

چشم‌‌انداز سياست داخلي

گرايش كنشگران سياسي ايراني به عدالت و آزادي/ جواد اطاعت

صلح پايدار از دموكراسي آغاز مي‌شود/ گفت‌وگو با سيدعلي محمودي

با افراط‌گرايي مذهبي مخالفيم/ گفت‌وگوي چشم‌انداز ايران با امام جمعه اهل سنت بندرعباس

چشم و گوش‌ها

 

چشم‌انداز انديشه

«سرمايه‌داري چونان دين»/ والتر بنيامين

سرمايه‌داري چيست؟ بازخواني ديدگاه والتر بنيامين/ محمد رحيمي

نصر حامد ابوزيد و هرمنوتيك اومانيستي/ بهروز مرادي

تأويل قرآن از منظر معتزله/ احمد علوي

زمامداري تقيه‌گستر يا حكومت‌مندي ليبرال/ نيكو سرخوش

بازخواني «سه كتاب» مهندس سحابي/ جمشيد ديواني

نيايش؛ رهايي از اربابان زر، زور و تزوير/ محمد بسته‌نگار

 

چشم‌انداز اقتصاد و توسعه

قاچاق مانع توليد و تجارت/ ميزگرد اقتصادي با حضور حسين رفيعي، لطف‌الله ميثمي، رضا مظهري و الله‌كرم ميرزايي

نقش راهبردي تنگه هرمز در صدور نفت/ گفت‌وگو با الله‌كرم ميرزايي

شاخص پيشرفت اجتماعي/ برگردان: عليرضا بي‌زبان

سخنراني مهندس سيدمحمد بحرينيان در همايش جمعيت توليدگران