فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |    

 چشم انداز ایران - شماره 106 آبان و آذر 1396

 

طرح صهیونیستی فروپاشی کشورهای عرب خاورمیانه و اسرائیل بزرگ

برگردان: محمدحسین رفیعی

این طرح را تئودور هرتزل، بنیان‌گذار صهیونیسم، در سال 1904،  رابی فیش‌من[1] در 1947، ادد آینون[2] در 1982 و خانم رایس در 2006، طراحی کرده‌اند و مرتباً تکرار شده است.

اسرائیل بزرگ‌تر:[3] نقشه صهیونیسم برای خاورمیانه

تئودور هرتزل در 1904 گفته است: دولت یهودی از «نیل تا فرات گسترش می‌یابد.»

رابی فیش‌من، عضو آژانس یهود فلسطین، در 9 جولای 1947 در کمیته ویژه UN گفته است: «سرزمینی که برای اسرائیل قول داده‌اند از رودخانه مصر تا فرات گسترش خواهد یافت و شامل بخش‌هایی از سوریه و لبنان هم خواهد شد.»

استراتژی اسرائیل در دهه 1980 [4]

انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی در 1982 طرح اودِد آینون، روزنامه‌نگار اسرائیلی و عضو پیشین وزارت خارجه اسرائیل، را فاش کردند که در نشریه کیونیم،[5] وابسته به دپارتمان اطلاعات سازمان صهیونیسم جهانی، منتشر شده بود. او در کتابش (1982) استراتژی اسرائیل را در دهه 1980 بیان کرده است. این سند، روشن، باجزئیات و بدون ابهام است که استراتژی صهیونیسم در خاورمیانه را بیان می‌کند. در این طرح دو نکته اساسی وجود دارد:

اول ـ اسرائیل باید قدرت برتر منطقه باشد؛

دوم ـ کشورهای عربی کنونی منطقه باید به کشورهای کوچکی تبدیل شوند. مفهوم «کوچک» بستگی خواهد داشت به «قومیت» و «مذهب» در هر کشوری از اعراب؛

آرزوی صهیونیسم این است که این کشورها، اقمار اسرائیل خواهند شد. این طرح جدیدی نیست. اسرائیل در سال‌های 1978 و 1982 لبنان را به‌منظور عملیاتی شدن بخشی از این طرح اشغال کرد.

باید توجه کرد که تنها فلسطینی‌ها نیستند که مورد تجاوز اسرائیل قرار می‌گیرند. دیگر کشورهای عربی هم در طرح آقای اودِد آنیون قرار دارند که دیر یا زود نوبت آن‌ها نیز خواهد شد. جای تأسف است که کشورهای عربی واکنش مناسبی به این استراتژی صهیویسنم در منطقه نشان نمی‌دهند.

برای نمونه زئیوشیف،[6] مسئول بخش نظامی روزنامه هاآرتص در تاریخ 6/2/1982 در این روزنامه نوشته است: «فروپاشی عراق به دولت شیعی، دولت سنی و کردستان بهترین است» این طرح شبیه آن چیزی است که هیتلر برای شرق اروپا داشت که اجماع جهانی ضد فاشیسم جلوی آن را گرفت.

بعدها در سال 2006 خانم رایس، وزیر خارجه وقت امریکا، در سفری به تل‌آویو طرح «طرحی برای خاورمیانه جدید» را مطرح کرد که کپی طرح آقای آنیون در 1982 بود.

جان کری، وزیر خارجه بعدی امریکا، اعلام کرد اگر مذاکرات شکست بخورد، سوریه باید تقسیم شود. باید توجه داشت جنگ عراق، جنگ لبنان در 2006، جنگ لیبی در 2011 و جنگ کنونی سوریه در راستای تحقق «اسرائیل بزرگ» است.


منابع:

 1- Global Research 02,2017

2- Association of Arab – American University Graduates, Belmont, Massachusetts, 1982.

3- Balkan Near Eastern Journal of Social Sciences, 1017: 03 (03)

[1]. Rabbi Fischmann

[2]. Oded Yinon

[3]. نقل از انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی، سوم مارس 2013. Global Research, Sep.02/2017

[4]. انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عرب ـ امریکایی در 1982

[5]. Kivunim

[6]. Ze’evschiff 

 

     فهرست چشم انداز 106 صفحه اول |  بايگاني سال 1396 |