خاطرات تحلیلی لطف الله میثمی

 

 

 

 

 

جلسه پانزدهم (8/10/79)

      حلقه واسط

 

جلسه شانزدهم (22/10/79)

      اصل مبارزه حرفه‌اي و تمام وقت

      الگوي آموزش سازمان

      راه انبيا، راه بشر؛ همه نقطه‌قوت وهمه نقطه‌ضعف آموزش‌هاي سازمان

 

جلسه هفدهم (9/11/79)

      رويكرد به متن؛ اساسي‌ترين پايه آموزشي سازمان

      تكامل و تبيين قرآني از آن

      سمت‌داري و هدف‌داري جهان

      مبحث جبر و اختيار و تبيين آن با تكامل

      نظريه تكامل مارپيچي

      امامت و تكامل

      لزوم لحاظ زمان‌بندي و مرحله‌بندي در طراحي استراتژي

      رفع تضاد ذهن و عين

      پرسش و پاسخ

 

جلسه هجدهم (4/12/79)

      خط‌مشي بومي مجاهدين

      رابطه مجاهدين با روحانيت

      طراحي استراتژي قطب‌ها

      پرسش و پاسخ

 

 

 

چلسه نهم (5/5/79)

      ويژگي‌هاي قيام ملي 15 خرداد

      نتايج قيام 15 خرداد

      پرسش و پاسخ

 

جلسه دهم (20/5/79)

      تغيير فاز مبارزات

      دستگاه پلي‌كپي دستي و تكثير اعلاميه‌ها

      نگرش نهضت‌آزادي در برخورد با امريكا

      شروع دوباره آموزش‌هاي نهضت‌آزادي

      سفر به قم در جست‌وجوي استراتژي مكتبي

      جمع‌بندي سفر؛ توصيه آقاي بهشتي و اتكا به خود

      پرسش و پاسخ

 

جلسه يازدهم (3/6/79)

      استقلال مكتبي؛ با رمز ماندگاري

      تحريم انتخابات و گسترش فاصله ميان ملت و رژيم

      اصلاحات شاه و خوش‌بين شدن عده‌اي از مبارزان

      جديت و پيگيري؛ رمز موفقيت حنيف‌نژاد

      پرسش و پاسخ

 

جلسه دوازدهم (31/6/79)

      مخالفت‌هاي مهندس بازرگان و آيت‌الله طالقاني در زندان

      ماجراي نخستين دستگيري من

      شگردهاي بازجوها

      شكنجه مهندس عبوديت و پيامد آن

      زندان قزل‌قلعه

      دوران زندان و تحولات آن

      آشنايي با دكتر طاهرزاده و حاجي لباف

 

جلسه سيزدهم (14/7/79)

      دستگيري گروه 9 نفره متهم به ترور شاه

      ماجراي كودتاي قرني

 

جلسه چهاردهم (26/8/79)

      اوضاع پس از آزادي از زندان

      برخورد با حاجي عراقي

      برگزاري كلاس در دانشكده فني

      دوره خدمت سربازي

      برگزاري دادگاه و تبرئه شدن ما

      دوره افسري

      شناختي از ارتش

   

فهرست مطالب

 

جلسه اول (5/2/78)

       از كودكي تا دانشگاه

 

جلسه دوم (18/1/79)

       تشكيل جبهه ملي دوم

       آشنايي با نهضت‌ملي و دكتر مصدق

       ويژگي‌هاي جبهه ملي دوم

       زمزمه اختلاف‌ها در جبهه‌ملي

       مسجد هدايت

       پرسش و پاسخ

 

جلسه سوم (ارديبهشت 79)

       وفات آيت‌الله بروجردي

       تأسيس نهضت‌آزادي ايران

       سيل جواديه؛ پيوند دانشجويان با توده

       پرسش و پاسخ

 

جلسه چهارم (15/2/79)

       اوضاع بين‌المللي در آن سال‌ها

       موضع نيروها در برابر دكتر اميني

       حوزه علميه پس از فوت آيت‌الله بروجردي

       پرسش و پاسخ

 

جلسه پنجم (29/2/79)

       اول بهمن 1340 و شكستن حريم دانشگاه

       شروع بي‌اعتمادي نسبت به رهبري جبهه‌ملي

       نامه سرگشاده نهضت‌آ‌زادي به شاه

       زلزله بوئين‌زهرا دهه شهريور 41

       پرسش و پاسخ

 

جلسه ششم (11/3/79)

       گفت‌هايي از آقاي شاه‌حسيني

       پرسش و پاسخ

 

جلسه هفتم (26/3/79)

      نامه 9 نفره به رهبران نهضت‌آزادي

      لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و به ميدان آمدن روحانيت

      اصلاحات ارضي و ترديد در ميان نيروها

      پرسش و پاسخ

 

جلسه هشتم (9/4/79)

      از نهالي كوچك تا درختي سايه‌گستر

      شكل‌گيري و گسترش جنبش اسلامي

      پيوند دانشجويان با متن قرآن و سرچشمه دين

      سازماندهي و گسترش انجمن‌هاي اسلامي به ابتكار حنيف‌نژاد

      پرسش و پاسخ