تقديم به روان پاك استادان؛ شهيدان بنيان‌گذار

اي سعيد!

                   اي حنيف!

                        اي بديع‌‌زادگان!

قسم به خون پاكتان

                        ادامة‌ راهتان

 

  پيشگفتار

  اشاره : آقاي مهندس عزت‌الله سحابي

سخني از آقاي طاهر احمدزاده 

 سخني از آقاي مهندس محمد توسلي

 

جهت دريافت كتاب با ما مكاتبه نمايي