انتخاب :

رهبری جهانی

یا سلطه بر جهان

                                  نویسنده: زبیگنیو برژینسکی

فهرست مطالب

پيشگفتار نويسنده

سخن ناشر و مترجم -  لطف‌الله ميثمي

 

   ارزيابي‌ها:

 

      دكترابراهيم يزدی -  منافع و امنيت ملي و فهم تحولات جهان بيرون  

 

      فريد مرجايي -   "جمهوري" يا "امپراتوري"؟                   

 

 

جهت دريافت كتاب با ما مكاتبه نماييد

 

The Choice: Global Domination or Global Leadership

جهت دريافت كتاب با ما مكاتبه نماييد